Լիմերիքներ

Ինչպիսի խելացի շունը դպրոցում նստաց դաս է պատասխանում:

Ինչը արկղի մեջ շատ ֆոկուզ եղավ բոլորը զար մացան:

Որտեղ շունը տանը դաս էր գրում իրա տերը զարմացավ:

Երբ ես դպպրոցում դասամիջոցին խաղում էիյ իմ քույրիկը եկավ դպրոց:

Ում հետ իմ քույրիկը եկավ դպրոցից վերցրե իրա հետ նաև կար իմ մորաքույրը:

ինչ էր անում իմ քույրիկը եկավ հետո ինձ գրկեց հետո մենք գնացինք տուն:

Advertisements

Եվրասիա

Լրացնել բաց թողնված բառերը՝

Եվրասիա մայրցամաքն իր մեջ է ներառում երկու աշխարհամաս. այսա  և եվրոպա:

Ասիայում են ապրում ամենագեղեցիկ թռչունը` , սիրամարգ և  հնդկականփիղ:

Այս մայրցամաքում կա84 պետություն, որոնց թվում ամենափոքր պետությունը` , և ամենամեծ պետությունը` ——————-:

Այստեղ են գտնվում աշխարհի ամենաբարձր գագաթը` ————, և ամենախոր լիճը` ————:

1.Բնութագրի՛ր հորը:

1.Ջիմի  հայրը  բժիշիկ էր նայև բարի  էր:
2.Քո կարծիքով, ինչպիսի՞ն էր միսս Բիննին: Համեմատի՛ր նրան քո ուսուցիչների հետ:
3.Ի՞նչ ես կարծում, ինչպե՞ս կընթանան Ջիմի գործերը դպրոցում:

3.

 

Իմ առաջին օրը դպրոցում

Ես  առաջին  դասարանում  չէի  հասկանում  թէ որտեղ էի և մի հատ աղջկա  հադիպեցի  և նա այնքան ղուճուճ  էր նրա  մազերը մենք նույն դասարանից  էինք,  մենք  այնքան  մտերիմ  դարձան:  Մինչև   երկրոդ  դասարան եղա,  արդեն  երրորդ  դասարան  էի տեղափոխվում իմ  մայրիկը  տեղափողեց «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Նոր դպրոց:  Որ  ընկեր  Արմինեի դասարան գնացի  սովորեցի  այս դպրոցում:

.Ամբողջացնել առածը. «Աշխատող խոփը _____________» :

Ա. բարակ կլինի

Բ. շեղ կլինի

Գ. չի ժանգոտի

Դ. չի կոտրվի

Ե. շուտ կկոտրվի

2.«Մարդը երգեց ահագին» նախադասության բառերի տեղերը չփոխելով՝ կարելի է նոր նախադասություն ստանալ այդ բառերի գրաշրջմամբ (բառի բոլոր տառերով այլ բառ կազմելով): Ո՞րը կլինի նոր նախադասությունը:

Ա. Դրամը դրեց գրպանը:

Բ. Դմակը գերեց անհագին:

Գ. Դրաման գրվեց հանգերով:

Դ. Մարդը տիրեց նահանգին:

Ե. Դրամը գերեց ագահին:

3. Քանի՞ բառում է մ-ն «տանտեր»:

Սուսա-բար, ա-բարիշտ, զա-բյուղ, ա-բիծ, ա-բարտավան, ա-բիոն, ճա-պրուկ, ա-բարձիչ

Ա. երեք Բ. չորս Գ. հինգ Դ. վեց Ե. Յոթ

4.Հայերենի յուրաքանչյուր տառ ունի նաև թվային արժեք ( Ա=1, Ժ=10, Շ=500, Փ=8000): Հետևյալ բառերից որի՞ տառերի թվային արժեքների գումարն է ամենափոքրը։

Ա. զանգ Բ. աշուն Գ. գրավ Դ. նմուշ Ե. Վագր

5Եթե պատասխանի տարբերակներում տրված զույգերի բառերը ճիշտ տեղադրեք առած- ասացվածքներում, ո՞ր զույգը դուրս կմնա:

1._________ հետ քար քաշիր, ___________ հետ փլավ մի՛ ուտիր:

2. Թոկի ___________ է լավը, խոսքի՝ ___________:

3. __________ խոսիր, _________ լսիր:

4. _________ փողը ___________ օրվա համար է:

Ա. բարակ-հաստ Բ. շատ-քիչ Գ. սև-սպիտակ Դ. երկար-կարճ Ե. անգետ-գիտուն

6.Բերված բառերից որի՞ն ավելացնենք ակ, իկ, ուկ մասնիկները, որ ստանանք տարբեր իմաստներով երեք նոր բառ։

Ա. գետ Բ. գայլ Գ. հարթ Դ. մարդ Ե. Հատ

7. Գնդիկների վրա գրված էին հաղթել, ճեպընթաց, զղչալ, միջև, որևիցէ, ինչևէ, ութանասուն, տասներեքերրորդ, երկորյակ, բացօթյա, համբույր, խոնարվել, ակնթարթ, ճանապարհորդել բառերը: Աշակերտները ճիշտ ուղղագրությամբ բառերով գնդիկները հավաքեցին ծղոտե զամբյուղում, սխալ ուղղագրությամբ բառերով գնդիկները՝ փայտե արկղում: Քանի՞ գնդիկ հավաքվեց փայտե արկղում:

Ա. 6 Բ. 8 Գ. 5 Դ. 7 Ե. 4

8.  Տրված բոլոր բառերը, բացի մեկից, և´ «աջլիկ» են, և´ «ձախլիկ»: Ո՞րն է միայն «աջլիկ»։

Ա. տղա Բ. մարդ Գ. հարս Դ. փեսա Ե. շուն

9.Ո՞ր բառում վարդը չի «բուրում»։

Ա. վարդաստան Դ. Վարդակ Բ. վարդենի Ե. Վարդաթուփ Գ․վարդաջուր

10․Այբբենական կարգով դասավորվելու դեպքում ո՞ր բառը կլինի չորրորդը։

Ա. սրտաբան Բ. ջնջում Գ. տող Դ. սրունք Ե. դպրոց

  1. Հետևյալ բառերից կազմեք նախադասություններ՝ անհրաժեշտության դեպքում փոխելով բառերի վերջավորությունները:

Թշնամի, բանակ, շրջապատել, քաղաք:

Մայրամուտ, արեգակ, պալատներ, կարմիր, ներկել:

Փախստական, բարձրանալ, ժայռեր, մեկ, վրա:

Ժայռեր, մեջ, մարդիկ, իսկական, տներ, փորել:

Նախադասություն. նախադասության գլխավոր անդամներ

  1. Հետևյալ բառերից կազմեք նախադասություններ՝ անհրաժեշտության դեպքում փոխելով բառերի վերջավորությունները:

1. Թշնամի, բանակ, շրջապատել, քաղաք:

Թշնամու  բանակը շրջաապտեց քաղաքը:

2. Մայրամուտ, արեգակ, պալատներ, կարմիր, ներկել:

Մայրամուտին արեգակը պալատները  կարմիր է ներկել:

3.Փախստական, բարձրանալ, ժայռեր, մեկ, վրա:

Փախստականը բարձրացավ ժայռերից մեկի  վրա:

4.Ժայռեր, մեջ, մարդիկ, իսկական, տներ, փորել:

Ժայռերի մեջ մարդիկ սկական տներ են փորել:

2.Կետերը փոխարինիր ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր հարցերին պատասխանող բառերով:

Անձրեվը կտրվել է:
Ծաղիկը  ծաղկել են:
Խոտեր կանաչել է:
Երեխաները աղմկում են:
Մայրիկը եկավ:
Երեխան կոտրեց:

3.Նախադասությունները լրացրո՛ւ՝ պատասխանելով հարցերին:

Ա․ ի՞նչ արեց

Ծառը օրորվեց  քամուց։

Գետակը վարարեց։

Անձրևը վարարեց։

Բ․ ի՞նչ է անում

Մայր բադը (լողացնել) իր ձագուկներին։

Մեղեդին (հնչել)  ։

Երկինքը (գոռգոռալ)։

Գ․ ի՞նչ եղան

Խոտերը կանաչեց։

Տերևները թափվեց քամու շնչից։

Դ․ Ի՞նչ չի անում

Անձրևը դադարեց։

Արևը ձմռանը բավարար ջերմացնե։

Կրակը մարեց։

Ե․ ի՞նչ չի անելու

Զանգը հնչեց։

Հորդառատ անձրևը դադարեց։

Եղանական այսօր պարզվեց։